Συμμετέχετε στις έρευνες, απαντώντας στα ερωτηματολόγια:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ερωτηματολογιο

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Ερωτηματολογιο