Α΄ Ανακοίνωση Πανελληνίου Συνεδρίου 2020

Από τη Δευτέρα 7 έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φέτος το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας με κεντρικό θέμα «Δημόσια Υγεία & Πολιτική Οικονομία της Πανδημίας COVID-19».

Λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί η πανδημία και με γνώμονα τη διαφύλαξη της υγείας όλων, το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες του online συνεδρίου θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ) και το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon).