Αξιοποίηση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία

Στη συζήτηση για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Υγεία, εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και διοικητικά στελέχη νοσοκομείων συζήτησαν με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο, κατά πόσον σήμερα έχουν ωριμάσει οι περιστάσεις, και αν θα είναι ωφέλιμο για το κράτος και τους πολίτες να αξιοποιηθούν και να προχωρήσουν οι ΣΔΙΤ στον χώρο της υγείας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Θανάσης Παπαμίχος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) με την υποστήριξη της οποίας διοργανώθηκε η συνεδρία. Δείτε τη συνοπτική αποτύπωση της τοποθέτησης του κ. Κωτσιόπουλου, των παρεμβάσεων και της συζήτησης που ακολούθησε.

Το μεγαλύτερο όφελος των ΣΔΙΤ είναι η διαχείριση του κινδύνου

Περισσότερα

Το θέμα των ΣΔΙΤ σε βάθος και με τεκμηριωμένες απόψεις

Περισσότερα

Έπρεπε ήδη το κράτος να έχει συμβληθεί με ιδιώτες για την παροχή υπηρεσιών υγείας

Περισσότερα

Η εξωνοσοκομειακή – πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς στην Ελλάδα

Περισσότερα

Ο ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτικού & δημόσιου τομέα θα ανεβάσει την ποιότητα των υπηρεσιών

Περισσότερα

Οι χώρες που δεν έχουν προχωρήσει σε ΣΔΙΤ αποτελούν εξαίρεση

Περισσότερα

Είναι τελικά ώριμη η χώρα για ΣΔΙΤ; – Η συζήτηση

Περισσότερα

Μια «αιρετική» τοποθέτηση: Η συζήτηση για τις ΣΔΙΤ δεν είναι αναγκαία για το ΕΣΥ

Περισσότερα

Οι ΣΔΙΤ ως χρήσιμο εργαλείο για το σύστημα υγείας της χώρας

Περισσότερα