ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την εγγραφή σας στο Συνέδριο, την υποβολή περιλήψεων, τις χορηγικές δυνατότητες και τη διαμονή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου: στο e-mail: info@healthpolicycongress.gr ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας

Τηλ: 210 8012112

Φαξ: 210 8014247

e-mail: info@healthpolicycongress.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ[recaptcha]