09Ιαν

Διαβήτης: οι πολιτικές υγείας και οι συννοσηρότητες

Στον Σακχαρώδη Διαβήτη, που αποτελεί μια σύγχρονη επιδημία παγκοσμίως αφιερώθηκαν δύο συνεδρίες του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019. Η διατροφή παίζει κρίσιμο ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση του ΣΔ, ωστόσο στη χώρα μας οι δείκτες για τον διαβήτη και την παχυσαρκία είναι δυσμενείς. Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη για...

Διαβάστε Περισσότερα
23Δεκ

Ένα σύγχρονο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Διαβήτη

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός σύγχρονου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Διαβήτη στην Ελλάδα συζητήθηκαν στη συνεδρία, όπου προήδρευσαν ο Ανδρέας Μελιδώνης και ο

Διαβάστε Περισσότερα
23Δεκ

Διαβήτης & καρδιαγγειακή νόσος: Η μείζων συννοσηρότητα

Οι συννοσηρότητες και οι επιπλοκές είναι συχνές στον σακχαρώδη διαβήτη, με πιο επικίνδυνες τις καρδιαγγειακές, η πολυπαραγοντική ωστόσο αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου και η χρήση νεότερων φαρμάκων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση και νεφρική ανεπάρκεια Ο επιπολασμός του διαβήτη τα τελευταία χρόνια ακολουθεί ανοδική...

Διαβάστε Περισσότερα
18Δεκ

Ψηφιακή στρατηγική στην υγεία στην Ελλάδα: Το αναγκαίο ψηφιακό άλμα

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει το άλμα από την ψηφιοποίηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι η ανάπτυξη και οργάνωση των δύο βασικών συνιστωσών του, της διαλειτουργικότητας και της κωδικοποίησης, για να γίνει εφικτή ωστόσο αυτή η μετάβαση, απαιτείται η πολιτική βούληση για θεσμικές αλλαγές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητο να έχει γνώση, όραμα και προτεραιότητες, ανέφερε...

Διαβάστε Περισσότερα
16Δεκ

Εθνικοί στόχοι για την υγεία στην Ελλάδα

Ως κύρια ζητήματα που απαιτούν λύσεις αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της συνεδρίας «Εθνικοί στόχοι για την υγεία στην Ελλάδα» η αντιμετώπιση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για την υγεία και των ανισοτήτων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και η ανάγκη συντονισμού όλων των φορέων υγείας και οργάνωσής τους σε μια ενιαία δομή. Οι στόχοι για την πρόληψη στην...

Διαβάστε Περισσότερα