ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στις 9 Δεκεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν τα προσυνεδριακά φροντιστήρια (με ειδικό κόστος εγγραφής). Τα φροντιστήρια που προσφέρονται είναι τρίωρα, τετράωρα, και ένα εξάωρο. Υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσετε την Ενότητα για την Έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που περιλαμβάνει τα 3 τρίωρα Φροντιστήρια (3, 4, 5) σε ειδική τιμή. Για το κόστος συμμετοχής επισκεφτείτε τη σελίδα των Εγγραφών.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS)
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: ATHENS VIEW
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-14.00
Αίθουσα: HORIZON
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3

AΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Ώρες διεξαγωγής: 09.00–11.30
Αίθουσα: MYCENAE
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ώρες διεξαγωγής: 12.00 – 16.00 (περιλαμβάνει το διάλειμμα 1 ώρας για γεύμα)
Αίθουσα: MYCENAE
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5

Η ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Ώρες διεξαγωγής: 16.30-19.30
Αίθουσα: MYCENAE
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 6

ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ – BIG DATA: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ώρες διεξαγωγής: 10.00-18.00 (περιλαμβάνει το διάλειμμα 1 ώρας για γεύμα)
Αίθουσα: PELLA
Περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ώρες διεξαγωγής: 15.00–19.00
Αίθουσα: HORIZON
Περισσότερα